24/7Begeleiding

Vanuit Agnitio bieden wij begeleiding aan ouderen en jongeren vanaf 18 jaar. Is de thuissituatie zodanig dat er behoefte is aan mentorschap? Of is er hulp nodig bij het dagelijks maatschappelijk leven? Wij denken graag met u mee.

Deze begeleiding kan meestal vergoed worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of het Persoonsgebonden budget (PGB).

(Onder begeleiding vallen de activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven)

× Hoe kan ik je helpen?